Sunday, January 17, 2010

PEMIKIRAN KRITIS DAN KEMAHIRAN PENYELESAIAN MASALAH DI IPTA ISLAM MALAYSIA: SATU ANALISIS PARADIGMA

Pada dasarnya, artikel ini menumpukan perhatian kepada Pembaharuan Institusi Pendidikan Tinggi Islam Bagi Menjana Program Pembangunan Modal Insan Di Malaysia. Berbanding dengan tema projek ini yang lebih luas membabitkan beberapa IPTA yang terpilih di dalam tema pembaharuan pengajian, artikel ini akan hanya menumpukan perhatian kepada isu penerapan subjek pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian masalah di IPTA Islam yang terpilih di Malaysia. Ianya bakal mengandungi beberapa bahagian yang utama; pertama, pengenalan kepada projek penyelidikan. Kedua, subjek Pemikiran Kritis Dan Kemahiran Penyelesaian Masalah dan kaitannya dengan tajdid IPTA Islam di Malaysia. Ketiga, tanggapan warga IPTA Islam terhadap subjek pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian masalah; Paradigma Tradisionalis dan Reformis. Keempat, paradigma alternatif untuk Subjek Pemikiran Kritis Dan Kemahiran Penyelesaian Masalah di Malaysia : satu analisis, akhirnya kelima kesimpulan.


Bakal disediakan oleh,

Prof. Madya Dr. Rahimin Affandi Abd. Rahim,
Prof. Madya Mohd Kamil Abd Majid,
Jabatan Fiqh dan Usul,
Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya,
Lembah Pantai 50603, Kuala Lumpur.
Telepon : 03-79676080/ 012-3192177.
Email : faqir_ila_rabbih@um.edu.my
Email : Rahimin_afandi@hotmail.com

No comments: