Monday, February 15, 2010

kajian Lapangan Di Mesir

LULUSAN UNIVERSITI AL-AZHAR DAN IMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN SOSIAL DI MALAYSIA

Oleh,

Prof. Dato’ Mahmood Zuhdi Ab. Majid,
Prof. Madya Dr Idris Awang,
Prof. Madya Mohd Kamil Abd. Majid dan
Prof. Madya Dr Rahimin Affandi Abd. Rahim.


No comments: